Ledenadministratie

In de ledenadministratie worden alle contactpersonen verwerkt en gecategoriseerd zodat ze als lid, donateur, of dergelijke geïdentificeerd kunnen worden.

Financiële administratie

Omdat er diverse functies en commissies gebaat zijn bij inzicht in de financiën is de financiële administratie in de Digitale Bestuurskamer geïntegreerd. De penningmeester kan vanuit het systeem ook de facturatie verzorgen.

Kenniscentrum

Om te voorkomen dat het wiel elke keer opnieuw moet worden uitgevonden is er het kenniscentrum. Daarin wordt alle relevante informatie vastgelegd zodat het beschikbaar, en doorzoekbaar, is voor volgende gebruikers.

Centrale agenda

Om overzicht te houden met wat er zoal gebeurd in de speeltuin is er een centrale agenda. Ledenactiviteiten, vergaderingen, groepsbezoeken, en bijvoorbeeld ook onderhoudswerkzaamheden staan vermeld. Hierdoor wordt de kans van dubbele boekingen vermeden. Voor activiteiten zijn er ook draaiboeken met actielijsten te definiëren.

Nieuwsbrieven

Doordat de nieuwsbrief functionaliteit geïntegreerd is met de ledenadministratie wordt het versturen van nieuwsbrieven vereenvoudigd. Het is ook mogelijk nieuwsbrieven naar een selectie van de leden te versturen.

Specifieke functionaliteit

De Digitale Bestuurskamer bevat een module speciaal voor speeltuinen waarbij de toestel inspecties eenvoudig via bijvoorbeeld een tablet uitgevoerd kunnen worden.

Prijslijst per vereniging

LOS leden

€ 200 per jaar

 • 1GB schijfruimte
 • Tot 40 geregistreerde gebruikers
 • Eenmalig € 100 installatie

Standaard

€ 250 per jaar

 • 1GB schijfruimte
 • Tot 40 geregistreerde gebruikers
 • Eenmalig € 100 installatie

Over de bestuurskamer

Sander Peters

In 2009 werd ik voorzitter van de Speeltuin- en Buurtvereniging Badhoevedorp. Al snel moest ik allerlei problemen oplossen waarvan ik wist dat mijn voorgangers deze ook al waren tegengekomen. Met mijn achtergrond in de ICT ben ik daarom vrijwel meteen begonnen de informatie in een database op te slaan. Toen de penningmeester een jaar later ook vertrok, moesten de financiële en de ledenadministratie taken opnieuw verdeeld worden. Omdat een en ander bij verschillende mensen kwam te liggen heb ik hiervoor een online systeem gebouwd. Uiteindelijk heb ik toen besloten alles in een systeem te voegen en de functie wat uit te breiden zodat het voor het huidig en toekomstige bestuurders eenvoudiger wordt de taken uit te voeren.

Als speeltuin zijn we aangesloten bij de Branchevereniging LOS, het overkoepelend orgaan van speeltuinen in Nederland, en zij toonden meteen belangstelling toen ik ze vertelde over de Digitale Bestuurskamer.

De Digitale Bestuurskamer is bedoeld voor bestuurders, commissieleden, en specifieke vrijwilligers van een vereniging. Het is niet de bedoeling dat leden toegang krijgen tot de bestuurskamer.

Privacy & Beveiliging

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en GDPR gebruiken wij de standaard verwerkersovereenkomst zoals opgesteld door 'nederland ict'. Daarnaast volgen wij best-practices om veilige software te ontwikkelen en beheren.

Privacybeleid

Als een vereniging zich aanmeldt wordt voor de vereniging een eigen database aangemaakt en een admin gebruiker. Deze admin heeft op zijn beurt rechten om andere gebruikers aan te maken. Binnen de bestuurskamer heeft de vereniging controle over de opgeslagen informatie.

 • De Digitale Bestuurskamer erkent je rechten conform de AVG en als zodanig heb je het recht om op ieder moment je toestemming in te trekken om wat voor reden dan ook.
 • Als gebruiker heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Voor meer informatie kun je ons emailen op info@dibeka.nl of van onderstaand contactformulier gebruik maken.
 • Je gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. De bestuurskamers staan op onze servers in Duitsland.
 • Alle gegevens blijven eigendom van de vereniging. Als vereniging heb je het recht om op ieder moment alle gegevens in de bestuurskamer op te vragen. Ook heb je het recht om ons te vragen deze gegevens te vernietigen.

Beveiliging

In de Digitale Bestuurskamer zal een vereniging privacy gevoelige informatie opslaan waardoor een goede beveiliging noodzakelijk is. Daarom hebben wij gekozen om gebruik te maken van het IBM Domino platform. Dit platform is opgezet om groepen mensen te laten samenwerken en kenmerkt zich door een meerlaagse beveiligingstructuur.

Deze beveiligingstructuur biedt de mogelijkheid om de bestuurskamers van verschillende verenigingen strikt van elkaar te scheiden. Er zijn dus geen gedeelde tabellen; de informatie van een vereniging is opgeslagen in een eigen database. De vereniging bepaald zelf wie er toegang heeft tot de informatie en kan ook binnen de bestuurskamer speciefieke informatie afschermen van bepaalde gebruikers.

Alles wat je binnen de bestuurskamer doet gaat via een versleutelde verbinding, net als bij internet bankieren. Zo blijft alles wat je doet afgeschermd: derden kunnen niet meekijken, kunnen gegevens niet wijzigen en je weet zeker dat je alleen met ons communiceert.


Score
SSL Labs

De bestuurskamers worden gehost op onze servers in Duitsland. Op ssllabs.com zie je in hoeverre een partij daadwerkelijk haar beveiliging (een noodzakelijk onderdeel van privacy) op orde heeft. Hier behaalt de Digitale Bestuurskamer een A.

 

Contact

Contact formulier

Adres

Kraayveld 53
1171 JG Badhoevedorp
Nederland

Telefoon

06-25311888